fbpx
Led 15, 2019
1795 Zhlédnutí
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průjezdnost Uhříněvsí – návrh řešení průjezdnosti Uhříněvsí v ranních a odpoledních hodinách

Průjezdnost Uhříněvsí – návrh řešení průjezdnosti Uhříněvsí v ranních a odpoledních hodinách

Napsal/a

Průjezdnost Uhříněvsí v dopravních špičkách trápí nejen řidiče, ale hlavně místní obyvatele.

Hlavní příčinou alarmujícího stavu je každoročně rostoucí tranzit osobní automobilové dopravy, který činí více než 80% dopravní zátěže Uhříněvsi. I díky neschopnosti Prahy nabídnout dostupné bydlení pro své obyvatele rostou za jejími hranicemi nebývalým tempem středočeská sídla a s nimi potřeba každodenního dojíždění za prací, ale i za kulturou a jinými požitky hlavního města.  Naše hlavní tepna – komunikace I. třídy – ulice Přátelství není schopna díky kruhovým objezdům, semaforům a přechodům pro chodce pojmout porci bezmála 30.000 vozidel projíždějících denně centrem Uhříněvsi. Naši rezidenti tvoří jen nepatrný zlomek tohoto kolapsu, navíc stále častěji využívají vlakové spojení.

Jediné smysluplné řešení – dostavba 511 + Hostivařská spojka

Nejefektivnějším a jediným řešením pro Uhříněves je výstavba a zprovoznění části Pražského okruhu – stavby 511, spojnice mezi D1 a D11 a současně Hostivařské spojky – vlastního obchvatu Uhříněvsi. Bez tohoto našeho obchvatu by samotná dostavba Pražského okruhu přinesla Uhříněvsi naopak zhoršení, protože by z ulice Přátelství vznikla radiála navazující na Pražský okruh. Obě stavby se musí otevřít společně.  Hostivařskou spojku se podařilo v minulém volebním období prosadit na magistrátu hl. m. Prahy jako prioritu a je nutno ji časově zkoordinovat s Pražským okruhem.  Po Hostivařské spojce bude direktivně odvedena veškerá nákladní doprava včetně kamionů pro Metrans a přirozeně i část tranzitní osobní dopravy. Z ulice Přátelství vznikne nově komunikace II. třídy, kterou lze ochránit zákazovými značkami před těžkou nákladní dopravou. Současný stav to u komunikace I. třídy neumožňuje. Modely hovoří o celkovém 40% snížení průjezdů centrem Uhříněvsi.   

Doprovodné stavby pro zlepšení průjezdu nejen ulice Přátelství

Dílčím zlepšujícím opatřením bude i přeložka ulice Hornoměcholupská, která přivede kamiony do překladiště Metrans přímo z Hostivařské spojky mimo obytné území Uhříněvsi i Prahy 15. Povede mezi zemním valem a železnicí, což je významný faktor i pro průjezd Uhříněvsí.  Ulevit ulici Přátelství pomůže i nová paralelní komunikace pro osobní automobilovou dopravu mezi sídlištěm Vivus a ulicí V Pitkovičkách na hranicích mezi MČ Praha 22 a MČ Praha 15, nazývaná též jako Horácká stezka. S přípravou obou těchto staveb jsme začali v minulém roce společně se starosty MČ Praha 15 a MČ Praha Petrovice.  Nové vedení MČ Praha 22 musí pokračovat s přípravou Horácké stezky, i když ji nezařadilo do svých priorit. 

Auta, která nepřijedou, jsou vítanou úlevou

Snížit tranzit přes Uhříněves by pomohlo opravdu kapacitní P+R parkoviště u železniční trati a nákupního centra mezi Říčanami a Kolovraty s novou vlakovou zastávkou. Je to úkol pro Středočeský kraj i hl. m. Prahu spolu se SŽDC. Technicky to možné je.     

Dobře zafungoval zákaz tranzitu nákladních vozidel nad 12 t na komunikacích 2. a 3. třídy na Říčansku, která tak nemohou dojíždět do Uhříněvsi ulicí Přátelství.  Tento stav je nutné udržet do doby zprovoznění Hostivařské spojky.  

Další informace včetně grafických příloh:   https://www.praha22.cz/evt_file.php?file=10233&original=4KS_Doprava_brozura_final.pdf

Ing. Martin Turnovský, zastupitel MČ Praha 22 (starosta 2014–2018)

Štítky k článku:
· ·
Kategorie k článku:
Průjezd Uhříněvsí

Komentáře nejsou a nebudou na Aktuálně 22 povoleny. Děkujeme za pochopení.